Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome
GROHE

Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome

Regular price $299.99
Grohe 13482RR0 Talia 8-3/4" Roman Tub Spout Velour Chrome 
 
8-3/4" Velour Chrome Tub Spout
Grohe *Talia Roman Tub Spout Only
Width- 8"
Height- 4 "
Depth- 13"
 
Retail Price: $400